Reservierte Katzen

2863
Mitha
Kater
2894
Milla (Koloniekatze 153)
Katze
2905
Minka (Koloniekatze 158)
Katze
2907
Quinn (Koloniekatze 160)
Kater
2936
Fabio
Kater
2957
Batu (mit Farah)
Kitten Kater
2958
Farah (mit Batu)
Kitten Katze
2993
Leroy
Kater
3002
Kahina
Katze
3011
Elias
Kater
3021
Mufasa (mit Lunita)
Kater
3022
Lunita (mit Mufasa)
Katze
3031
Kaylin (mit Paula)
Katze
3039
Blue (mit Gandalf)
Kater
3043
Trigo (I)
Kater
3050
Noa (Koloniekatze 176) (mit Ushama)
Katze