Notfellchen

2191
Cupcake
Handicapped Katze
2546
Pepeto
Handicapped Kater
2811
Tiko
Handicapped Kater
3063
Bubu
Handicapped Kater
3372
Rolo
Handicapped Kater nicht vermittelbar
3456
Clumsy (I)
Handicapped Katze
3530
Tizon (I) (mit Lucille)
Notfall Kater
3531
Lucille (I) (mit Tizon)
Notfall Katze
3541
Tamia
Handicapped Katze
3573
Hanoy
Notfall Kater
3575
Lizette
Notfall Katze
3577
Danuvis
Notfall Katze
3586
Gordito
Notfall Kater
3595
Kevin
Handicapped Kater
3599
Neo
Handicapped Kater
3601
Azul
Handicapped Katze