Katzenbabys

2601
Aphrodite (mit Gismo)
Kitten Katze
2603
Gismo (mit Aphrodite)
Kitten Kater
2607
Chloé (mit Hero)
Kitten Katze
2609
Hero (mit Chloé)
Kitten Kater
2610
Nero (mit Jane Snow)
Kitten Kater
2617
Kitty (Koloniekatze 98)
Kitten Katze
2619
Oskar (Koloniekatze 100)
Kitten Kater
2629
Joschi (Koloniekatze 102)
Kitten Kater
2631
Fee (mit Zsa Zsa)
Kitten Katze
2634
Kilchii
Kitten Kater
2645
Haribo (Koloniekatze 108)
Kitten Kater
2646
Boton (Koloniekatze 109)
Kitten Kater
2647
Mister Grey (Koloniekatze 110)
Kitten Kater
2648
Noelia Koloniekatze 111)
Kitten Katze
2654
Thali (mit Yaki)
Kitten Kater
2655
Yaki (mit Thali)
Kitten Kater