Kater

2176
Robinio (Robine)
Notfall Kater
2189
Spire (Koloniekatze 43)
Handicapped Kater
2192
Fundó (Koloniekatze 46)
Kater
2216
Jimin (mit Subasa)
Kater
2273
Karpour (mit Yamavu)
Kater
2274
Yamavu (mit Karpour)
Kater
2281
Minino
Kater
2303
Cubitus (Laden)
Kater
2313
Chen
Kater
2319
Huchu (mit Fabricio)
Kater
2328
Toro
Kater
2337
Michaelo
Kater
2433
Cerezo
Kater
2438
Sisko
Handicapped Kater
2447
Morys
Handicapped Kater
2448
Tamiro
Handicapped Kater