Kater

898
Zaid
Kater nicht vermittelbar
1575
Subaki
Kater nicht vermittelbar
2519
Lains
Kater nicht vermittelbar
2546
Pepeto
Handicapped Kater
2722
Elessar (Koloniekatze 140)
Kater
2800
Napoleon
Kater
2801
Pipiolo (I)
Kater
2811
Tiko
Handicapped Kater
3063
Bubu
Handicapped Kater
3250
Hyungwon
Kater
3285
Paquito (mit Laco)
Kater
3328
Manolo
Kater
3372
Rolo
Handicapped Kater nicht vermittelbar
3394
Laco (mit Paquito)
Kater
3530
Tizon (I) (mit Lucille)
Notfall Kater
3537
Cuervo
Kater