Reservierte Katzen

1552
Bingo
Kater
1595
Nono
Kater
1858
Moschino
Katze
1874
Zipo (mit Robert)
Kater
1954
Ageru (mit Midori)
Katze
1963
Robert (mit Zipo)
Kater
2010
Midori (mit Ageru)
Katze
2127
Lusa (Koloniekatze 5)
Katze
2139
Ryuu (Koloniekatze 16)
Kater
2212
Scotty
Kitten Kater
2218
Picard
Kitten Kater